Vyzkoušejte nový web jízdních řádů, který pro vás připravujeme na adrese novejizdnirady.pmdp.cz
12
Platnost:
04.01.2021 → 31.01.2021
01.02.2021 → 30.06.2021
Nová Hospoda → Letkov, V Podlesí
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
Vzastávka ve vnější tarifní zóně IDP
K Ze zastávky Nová Hospoda pokračuje do zastávky Ke Karlovu.
L Ze zastávky Božkov pokračuje do zastávky Letkov, V Podlesí.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 08.01.2021 do 29.01.2021.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 01.02.2021 do 30.06.2021.
S SOBOTA: Nejede od 06.02.2021 do 26.06.2021.
B SOBOTA: Nejede od 09.01.2021 do 30.01.2021.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 10.01.2021 do 31.01.2021.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 07.02.2021 do 27.06.2021.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
05 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
06 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 15LPBezbariérový spoj 15LABezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
07 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
08 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 10LPBezbariérový spoj 10LABezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 25KABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 27KPBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
09 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53LABezbariérový spoj  
10 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
11 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
12 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 53LPBezbariérový spoj 53LABezbariérový spoj  
13 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj  
14 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15LPBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj  
15 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
16 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 54KABezbariérový spoj  
17 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 44KPBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
18 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 49KPBezbariérový spoj 49KABezbariérový spoj  
19 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj  
20 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
21 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj  
22 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj  
23 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 44KPBezbariérový spoj 44KABezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj  
05 17BBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj  
06 07SBezbariérový spoj 07BBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 37SBezbariérový spoj 37BBezbariérový spoj 57BBezbariérový spoj 57SBezbariérový spoj  
07 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
08 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
09 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
10 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
11 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
12 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
13 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
14 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
15 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
16 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
17 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj  
18 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 46KBBezbariérový spoj 46KSBezbariérový spoj  
19 03BBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 18SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj  
20 18BBezbariérový spoj 18SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj  
21 18BBezbariérový spoj 18SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj  
22 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 18SBezbariérový spoj  
23 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 44KBBezbariérový spoj 44KSBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
05 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
06 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
07 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 37NBezbariérový spoj 37CBezbariérový spoj 57NBezbariérový spoj 57CBezbariérový spoj  
08 15NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj  
09 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj  
10 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj  
11 15NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 35NBezbariérový spoj 35CBezbariérový spoj  
12 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 29NBezbariérový spoj 29CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj  
13 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj  
14 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj  
15 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj  
16 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj  
17 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj  
18 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 46KNBezbariérový spoj 46KCBezbariérový spoj  
19 03NBezbariérový spoj 03CBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
20 18NBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
21 18NBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj  
22 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18CBezbariérový spoj  
23 43CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 44KNBezbariérový spoj 44KCBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 11:12_20.01.2021