12
Platnost:
02.11.2020 → 29.11.2020
30.11.2020 → 22.12.2020
Hřbitov Zátiší → Letkov, V Podlesí
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
Vzastávka ve vnější tarifní zóně IDP
L Ze zastávky Božkov pokračuje do zastávky Letkov, V Podlesí.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 30.11.2020 do 22.12.2020.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 16.11.2020 do 27.11.2020.
S SOBOTA: Nejede 21.11.2020 a 28.11.2020.
B SOBOTA: Jede jen 21.11.2020 a 28.11.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 17.11.2020 do 29.11.2020.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.12.2020 do 20.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 36PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
05 02ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
06 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 18LABezbariérový spoj 18LPBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
07 05PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
08 03PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 13LABezbariérový spoj 13LPBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
09 06ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 56LABezbariérový spoj 56LPBezbariérový spoj  
10 06ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
11 06ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
12 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 56LABezbariérový spoj 56LPBezbariérový spoj  
13 06ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
14 03ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 13LABezbariérový spoj 15LPBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
15 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
16 02ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 30LABezbariérový spoj 30LPBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
17 05ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
18 06ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj  
19 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj  
20 06LABezbariérový spoj 06LPBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj  
21 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj  
22 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj  
23 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj  
05 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj  
06 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj  
07 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
08 17BBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
09 17SBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
10 17SBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
11 17BBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
12 17SBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
13 17BBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
14 17BBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
15 17SBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
16 17BBezbariérový spoj 17SBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
17 17SBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
18 17SBezbariérový spoj 17BBezbariérový spoj 47SBezbariérový spoj 47BBezbariérový spoj  
19 06SBezbariérový spoj 06BBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj  
20 01SBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj  
21 01SBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj  
22 03BBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj  
23 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj  
05 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj  
06 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj  
07 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
08 17CBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
09 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
10 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
11 17CBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
12 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
13 17CBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
14 17CBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
15 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
16 17CBezbariérový spoj 17NBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
17 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
18 17NBezbariérový spoj 17CBezbariérový spoj 47NBezbariérový spoj 47CBezbariérový spoj  
19 06NBezbariérový spoj 06CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 41CBezbariérový spoj  
20 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 41CBezbariérový spoj  
21 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 41CBezbariérový spoj  
22 03CBezbariérový spoj 03NBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj  
23 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:14_25.11.2020