2
Platnost:
2.9.2019 → 29.11.2019
30.11.2019 → 20.12.2019
Hlavní nádraží → Světovar
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 1.10.2019 do 29.11.2019.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 2.12.2019 do 20.12.2019.
S SOBOTA: Nejede od 5.10.2019 do 23.11.2019.
B SOBOTA: Nejede od 30.11.2019 do 14.12.2019.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 6.10.2019 do 24.11.2019.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 1.12.2019 do 15.12.2019.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 19PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 51PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj  
05 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 50 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
06 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 08 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 21 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 54 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
07 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 10 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 40 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
08 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 10 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 27 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 43 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
09 05 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 28 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 43 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
10 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 20 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 43 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 58  
11 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 35 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 58  
12 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 13 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 50P 51A 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
13 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 14 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 30P 30A 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
14 04ABezbariérový spoj 04PBezbariérový spoj 10A 10P 16ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 33 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 48 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
15 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 08 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 28 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 49 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
16 04 09ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 24 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 44A 45P 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
17 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 27 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 44 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
18 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 08 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 25 31PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 43 49PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 55  
19 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 20 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 44 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj  
20 00 08ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj  
21 04 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
22 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 13A 13P 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
23 08PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
Sobota
00 19SBezbariérový spoj 19BBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
05 03BBezbariérový spoj 03S 13SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 23 33SBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 43 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
06 03SBezbariérový spoj 03BBezbariérový spoj 13S 13BBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24BBezbariérový spoj 34 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 54  
07 04BBezbariérový spoj 04SBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 30 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
08 01BBezbariérový spoj 01SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16B 16S 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46B 46S 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
09 01S 01B 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 31B 38BBezbariérový spoj 38S 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
10 01B 01SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08S 16B 16SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23S 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
11 01SBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16S 16B 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
12 01 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31B 31S 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 46 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
13 01BBezbariérový spoj 01SBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 16 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46B 46S 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
14 01 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
15 01 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46B 46S 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
16 01SBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31S 31B 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
17 01B 01S 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31B 31S 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 46S 46B 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
18 01BBezbariérový spoj 01SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 16B 23S 23BBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 46B 53S 53BBezbariérový spoj  
19 01SBezbariérový spoj 01B 08S 08BBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
20 01 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 16 24BBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 34SBezbariérový spoj 34BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 54SBezbariérový spoj 54BBezbariérový spoj  
21 04SBezbariérový spoj 04BBezbariérový spoj 14 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 33SBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
22 03BBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 23 33SBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
23 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 19NBezbariérový spoj 19CBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
05 03CBezbariérový spoj 03N 13NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 23 33NBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 43 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
06 03NBezbariérový spoj 03CBezbariérový spoj 13N 13CBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 34 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 54  
07 04CBezbariérový spoj 04NBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 30 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
08 01CBezbariérový spoj 01NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16C 16N 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46C 46N 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
09 01N 01C 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 31C 38CBezbariérový spoj 38N 46CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
10 01C 01NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08N 16C 16NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23N 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
11 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16N 16C 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
12 01 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31C 31N 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
13 01CBezbariérový spoj 01NBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46C 46N 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
14 01 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
15 01 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46C 46N 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
16 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31N 31C 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
17 01C 01N 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31C 31N 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46N 46C 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
18 01CBezbariérový spoj 01NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 16C 23N 23CBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46C 53N 53CBezbariérový spoj  
19 01NBezbariérový spoj 01C 08N 08CBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
20 01 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16 24CBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 34NBezbariérový spoj 34CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 54NBezbariérový spoj 54CBezbariérový spoj  
21 04NBezbariérový spoj 04CBezbariérový spoj 14 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
22 03CBezbariérový spoj 03NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 23 33NBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
23 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 11:15_18.11.2019