2
Platnost:
2.9.2019 → 29.11.2019
30.11.2019 → 20.12.2019
Hlavní nádraží → Světovar
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 11.10.2019 do 29.11.2019.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 2.12.2019 do 20.12.2019.
S SOBOTA: Nejede od 12.10.2019 do 23.11.2019.
B SOBOTA: Nejede od 30.11.2019 do 14.12.2019.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 13.10.2019 do 24.11.2019.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 1.12.2019 do 15.12.2019.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 19ABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 51ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
05 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 50 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
06 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 08 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 21 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 54 59ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
07 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 10 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 25 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 40 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
08 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 10 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 27 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 43 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
09 05 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 28 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 43 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
10 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 20 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 43 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 58  
11 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 35 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 58  
12 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 13 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 50A 51P 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
13 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 14 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 30A 30P 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
14 04PBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 10P 10A 16PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 33 38PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 48 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
15 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 08 13PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 28 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 49 54PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
16 04 09PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 24 29ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 44P 45A 51PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
17 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 09 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 27 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 44 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
18 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 08 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 25 31ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 43 49ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 55  
19 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 20 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 44 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
20 00 08PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
21 04 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
22 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 13P 13A 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
23 08ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj  
Sobota
00 19SBezbariérový spoj 19BBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
05 03BBezbariérový spoj 03S 13SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 23 33SBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 43 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
06 03SBezbariérový spoj 03BBezbariérový spoj 13S 13BBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 24BBezbariérový spoj 34 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 54  
07 04BBezbariérový spoj 04SBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 14BBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 30 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
08 01BBezbariérový spoj 01SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16B 16S 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46B 46S 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
09 01S 01B 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 31B 38BBezbariérový spoj 38S 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
10 01B 01SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08S 16B 16SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23S 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
11 01SBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16S 16B 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
12 01 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31B 31S 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 46 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
13 01BBezbariérový spoj 01SBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 16 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46B 46S 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
14 01 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
15 01 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46B 46S 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
16 01SBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31S 31B 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
17 01B 01S 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31B 31S 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 46S 46B 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
18 01BBezbariérový spoj 01SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 16B 23S 23BBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 46B 53S 53BBezbariérový spoj  
19 01SBezbariérový spoj 01B 08S 08BBezbariérový spoj 16BBezbariérový spoj 16SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 31 38BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 46SBezbariérový spoj 46BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
20 01 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 16 24BBezbariérový spoj 24SBezbariérový spoj 34SBezbariérový spoj 34BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 54SBezbariérový spoj 54BBezbariérový spoj  
21 04SBezbariérový spoj 04BBezbariérový spoj 14 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 33SBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
22 03BBezbariérový spoj 03SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 23 33SBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
23 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 19CBezbariérový spoj 19NBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
05 03NBezbariérový spoj 03C 13CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 23 33CBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 43 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
06 03CBezbariérový spoj 03NBezbariérový spoj 13C 13NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 24NBezbariérový spoj 34 44NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 54  
07 04NBezbariérový spoj 04CBezbariérový spoj 14CBezbariérový spoj 14NBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 30 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
08 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16N 16C 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46N 46C 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
09 01C 01N 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 31N 38NBezbariérový spoj 38C 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
10 01N 01CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08C 16N 16CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23C 31CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
11 01CBezbariérový spoj 01NBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16C 16N 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
12 01 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31N 31C 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
13 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46N 46C 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
14 01 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
15 01 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46N 46C 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
16 01CBezbariérový spoj 01NBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31C 31N 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
17 01N 01C 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31N 31C 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46C 46N 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
18 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 16N 23C 23NBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 46N 53C 53NBezbariérový spoj  
19 01CBezbariérový spoj 01N 08C 08NBezbariérový spoj 16NBezbariérový spoj 16CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 31 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 46CBezbariérový spoj 46NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
20 01 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 16 24NBezbariérový spoj 24CBezbariérový spoj 34CBezbariérový spoj 34NBezbariérový spoj 44CBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 54CBezbariérový spoj 54NBezbariérový spoj  
21 04CBezbariérový spoj 04NBezbariérový spoj 14 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 33CBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
22 03NBezbariérový spoj 03CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 23 33CBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
23 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 11:15_18.11.2019