2
Platnost:
2.9.2019 → 29.11.2019
30.11.2019 → 20.12.2019
Macháčkova → Skvrňany
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 1.10.2019 do 29.11.2019.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 2.12.2019 do 20.12.2019.
S SOBOTA: Nejede od 5.10.2019 do 23.11.2019.
B SOBOTA: Nejede od 30.11.2019 do 14.12.2019.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 6.10.2019 do 24.11.2019.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 1.12.2019 do 15.12.2019.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 31PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
05 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 19A 19P 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 37P 37A 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47P 47A 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
06 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 22P 22A 27ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 38P 38A 43ABezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 53A 53P 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
07 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 08A 08P 13ABezbariérový spoj 13PBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 38P 38A 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 54A 54P 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
08 04ABezbariérový spoj 04PBezbariérový spoj 10P 10A 17PBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 32A 32P 39PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 53P 53A  
09 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 08A 09P 15ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 45A 46P 53ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
10 00ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 08A 09P 15ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 23A 24P 30ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
11 00A 01P 08ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 23A 24P 30ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 38A 39P 45ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
12 00ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 15A 16P 23ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 38A 39P 45ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 53A 54P  
13 00ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 08PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 35A 35P 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 59P 59A  
14 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 16P 16A 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 36P 36A 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 56P 56A  
15 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 17A 17P 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 32P 32A 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 52A 52P 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
16 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 12A 13P 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 36P 36A 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 54P 54A  
17 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 12A 12P 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 36A 36P 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 54P 54A  
18 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 12A 12P 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 24P 24A 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 50P 50A 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
19 06PBezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 14P 14A 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 30A 30P 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj  
20 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 32P 32A 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj  
21 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 41 51PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj  
22 01ABezbariérový spoj 01PBezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj  
23 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj  
Sobota
00 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 43S 43BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
05 03S 03B 11BBezbariérový spoj 11SBezbariérový spoj 21S 21B 31BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 51S 51BBezbariérový spoj  
06 01SBezbariérový spoj 01BBezbariérový spoj 11 21BBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 32B 32S 42BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 52SBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj  
07 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 07S 07B 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23S 23B 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53S 53B  
08 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23S 23B 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38S 38B 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
09 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 08B 15BBezbariérový spoj 15S 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38B 45S 45BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53B  
10 00BBezbariérový spoj 00S 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23S 23B 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53S 53B  
11 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08S 08B 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38S 38B 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
12 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08S 08B 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23S 23B 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53S 53B  
13 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23S 23B 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38S 38B 45SBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
14 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08B 08S 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 38S 38B 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53S 53B  
15 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 08SBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23S 23B 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53S 53B  
16 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08S 08B 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38S 38B 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
17 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08S 08B 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23S 23B 30BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53SBezbariérový spoj 53B  
18 00BBezbariérový spoj 00S 08SBezbariérový spoj 08BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 23B 23SBezbariérový spoj 30S 30BBezbariérový spoj 38SBezbariérový spoj 38B 45BBezbariérový spoj 45S 53SBezbariérový spoj 53BBezbariérový spoj  
19 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 08B 08S 15BBezbariérový spoj 15SBezbariérový spoj 23SBezbariérový spoj 23BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 38B 38S 45BBezbariérový spoj 45SBezbariérový spoj 53S 53B  
20 02BBezbariérový spoj 02SBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 32SBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 42SBezbariérový spoj 42BBezbariérový spoj 52S 52B  
21 02SBezbariérový spoj 02BBezbariérový spoj 12BBezbariérový spoj 12SBezbariérový spoj 22SBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj  
22 01 11SBezbariérový spoj 11BBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 31SBezbariérový spoj 31BBezbariérový spoj 41BBezbariérový spoj 41SBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj  
23 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 43N 43CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
05 03N 03C 11CBezbariérový spoj 11NBezbariérový spoj 21N 21C 31CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 41CBezbariérový spoj 51N 51CBezbariérový spoj  
06 01NBezbariérový spoj 01CBezbariérový spoj 11 21CBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 32C 32N 42CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj 52CBezbariérový spoj  
07 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 07N 07C 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23N 23C 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53N 53C  
08 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23N 23C 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38N 38C 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
09 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08C 15CBezbariérový spoj 15N 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38C 45N 45CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53C  
10 00CBezbariérový spoj 00N 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23N 23C 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53N 53C  
11 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08N 08C 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38N 38C 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
12 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08N 08C 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23N 23C 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53N 53C  
13 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23N 23C 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38N 38C 45NBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
14 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08C 08N 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38N 38C 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53N 53C  
15 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 08NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23N 23C 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53N 53C  
16 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08N 08C 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38N 38C 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
17 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08N 08C 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23N 23C 30CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38CBezbariérový spoj 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53NBezbariérový spoj 53C  
18 00CBezbariérový spoj 00N 08NBezbariérový spoj 08CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 15CBezbariérový spoj 23C 23NBezbariérový spoj 30N 30CBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj 38C 45CBezbariérový spoj 45N 53NBezbariérový spoj 53CBezbariérový spoj  
19 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 08C 08N 15CBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 23NBezbariérový spoj 23CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 38C 38N 45CBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj 53N 53C  
20 02CBezbariérový spoj 02NBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 32NBezbariérový spoj 32CBezbariérový spoj 42NBezbariérový spoj 42CBezbariérový spoj 52N 52C  
21 02NBezbariérový spoj 02CBezbariérový spoj 12CBezbariérový spoj 12NBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 22CBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 41CBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
22 01 11NBezbariérový spoj 11CBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 31NBezbariérový spoj 31CBezbariérový spoj 41CBezbariérový spoj 41NBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
23 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 11:15_18.11.2019