2
Platnost:
2.9.2019 → 29.11.2019
30.11.2019 → 20.12.2019
Školy Vejprnická → Skvrňany
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 1.10.2019 do 29.11.2019.
A PRACOVNÍ DNY: Nejede od 2.12.2019 do 20.12.2019.
S SOBOTA: Nejede od 5.10.2019 do 23.11.2019.
B SOBOTA: Nejede od 30.11.2019 do 14.12.2019.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 6.10.2019 do 24.11.2019.
C NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 1.12.2019 do 15.12.2019.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 53PBezbariérový spoj 53ABezbariérový spoj  
05 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 11ABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 17A 17P 25ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35P 35A 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 45P 45A 51PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
06 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 20P 20A 25ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 36P 36A 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 51A 51P 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
07 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 06A 06P 11ABezbariérový spoj 11PBezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 36P 36A 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 52A 52P 57PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj  
08 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 08A 08P 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 30P 30A 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 51P 51A 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
09 06A 07P 13ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 43A 44P 51ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
10 06A 07P 13ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 21A 22P 28ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 36ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 58A 59P  
11 06ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 21A 22P 28ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 36A 37P 43ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
12 06ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 13A 14P 21ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 36A 37P 43ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 51A 52P 58ABezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj  
13 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 13ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 33P 33A 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 51ABezbariérový spoj 51PBezbariérový spoj 57P 57A  
14 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 14A 14P 19ABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 24PBezbariérový spoj 24ABezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 34P 34A 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 54A 54P 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
15 05ABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 15A 15P 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30P 30A 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 50A 50P 55PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
16 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 10A 11P 16PBezbariérový spoj 16ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 34A 34P 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 52P 52A 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
17 04PBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 10A 10P 16ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 34P 34A 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 52P 52A 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
18 04ABezbariérový spoj 04PBezbariérový spoj 10A 10P 16ABezbariérový spoj 16PBezbariérový spoj 22P 22A 28PBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 48P 48A 56PBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj  
19 04PBezbariérový spoj 04ABezbariérový spoj 12P 12A 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 28A 28P 36ABezbariérový spoj 36PBezbariérový spoj 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj  
20 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 30P 30A 40PBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj  
21 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 39 49ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj 59PBezbariérový spoj 59ABezbariérový spoj  
22 09PBezbariérový spoj 09ABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 29ABezbariérový spoj 29PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
23 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 29SBezbariérový spoj 29BBezbariérový spoj 41S 41BBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj  
05 01S 01B 09BBezbariérový spoj 09SBezbariérový spoj 19B 19S 29BBezbariérový spoj 29SBezbariérový spoj 39SBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 49S 49BBezbariérový spoj 59SBezbariérový spoj 59BBezbariérový spoj  
06 09 19BBezbariérový spoj 19SBezbariérový spoj 30S 30B 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 50SBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
07 05B 05S 13SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 21B 21S 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 51S 51B 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
08 06SBezbariérový spoj 06BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 21S 21B 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 36B 36S 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
09 06SBezbariérový spoj 06B 13BBezbariérový spoj 13S 21SBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36B 43BBezbariérový spoj 43S 51SBezbariérový spoj 51B 58S 58BBezbariérový spoj  
10 06SBezbariérový spoj 06BBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 21B 21S 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 51B 51S 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
11 06S 06B 13BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 36B 36S 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
12 06B 06S 13SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 21B 21S 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 51S 51B 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
13 06SBezbariérový spoj 06BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 21S 21B 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 36B 36S 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
14 06B 06S 13BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 36B 36S 43BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 51S 51B 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
15 06BBezbariérový spoj 06SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 21B 21S 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 51B 51S 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
16 06S 06B 13BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 36B 36S 43SBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 51SBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
17 06B 06S 13SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 21B 21S 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 43BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 51B 51SBezbariérový spoj 58S 58BBezbariérový spoj  
18 06BBezbariérový spoj 06SBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 13BBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 21B 28S 28BBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36B 43BBezbariérový spoj 43S 51SBezbariérový spoj 51BBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
19 06B 06S 13BBezbariérový spoj 13SBezbariérový spoj 21SBezbariérový spoj 21BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 28BBezbariérový spoj 36B 36S 43BBezbariérový spoj 43SBezbariérový spoj 51S 51B  
20 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 50S 50B  
21 00SBezbariérový spoj 00BBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 10SBezbariérový spoj 20SBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 29SBezbariérový spoj 29BBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 39SBezbariérový spoj 49BBezbariérový spoj 49SBezbariérový spoj 59  
22 09SBezbariérový spoj 09BBezbariérový spoj 19BBezbariérový spoj 19SBezbariérový spoj 29SBezbariérový spoj 29BBezbariérový spoj 39BBezbariérový spoj 39SBezbariérový spoj 49BBezbariérový spoj 49SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
23 28BBezbariérový spoj 28SBezbariérový spoj 58SBezbariérový spoj 58BBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 29NBezbariérový spoj 29CBezbariérový spoj 41N 41CBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj  
05 01N 01C 09CBezbariérový spoj 09NBezbariérový spoj 19C 19N 29CBezbariérový spoj 29NBezbariérový spoj 39NBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 49N 49CBezbariérový spoj 59NBezbariérový spoj 59CBezbariérový spoj  
06 09 19CBezbariérový spoj 19NBezbariérový spoj 30N 30C 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 50NBezbariérový spoj 50CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
07 05C 05N 13NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 21C 21N 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 51N 51C 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
08 06NBezbariérový spoj 06CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 21N 21C 28CBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 36C 36N 43NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
09 06NBezbariérový spoj 06C 13CBezbariérový spoj 13N 21NBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36C 43CBezbariérový spoj 43N 51NBezbariérový spoj 51C 58N 58CBezbariérový spoj  
10 06NBezbariérový spoj 06CBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 21C 21N 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 51C 51N 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
11 06N 06C 13CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 36C 36N 43NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
12 06C 06N 13NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 21C 21N 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 51N 51C 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
13 06NBezbariérový spoj 06CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 21N 21C 28CBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 36C 36N 43NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
14 06C 06N 13CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 36C 36N 43CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 51N 51C 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
15 06CBezbariérový spoj 06NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 21C 21N 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 51C 51N 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
16 06N 06C 13CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 36C 36N 43NBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 51NBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
17 06C 06N 13NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 21C 21N 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36CBezbariérový spoj 43CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 51C 51NBezbariérový spoj 58N 58CBezbariérový spoj  
18 06CBezbariérový spoj 06NBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 13CBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 21C 28N 28CBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36C 43CBezbariérový spoj 43N 51NBezbariérový spoj 51CBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
19 06C 06N 13CBezbariérový spoj 13NBezbariérový spoj 21NBezbariérový spoj 21CBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 28CBezbariérový spoj 36C 36N 43CBezbariérový spoj 43NBezbariérový spoj 51N 51C  
20 00CBezbariérový spoj 00NBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 10CBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30CBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40CBezbariérový spoj 50N 50C  
21 00NBezbariérový spoj 00CBezbariérový spoj 10CBezbariérový spoj 10NBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20CBezbariérový spoj 29NBezbariérový spoj 29CBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 39NBezbariérový spoj 49CBezbariérový spoj 49NBezbariérový spoj 59  
22 09NBezbariérový spoj 09CBezbariérový spoj 19CBezbariérový spoj 19NBezbariérový spoj 29NBezbariérový spoj 29CBezbariérový spoj 39CBezbariérový spoj 39NBezbariérový spoj 49CBezbariérový spoj 49NBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
23 28CBezbariérový spoj 28NBezbariérový spoj 58NBezbariérový spoj 58CBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 11:15_18.11.2019