41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Rondel → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 01.09.2020 do 22.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 01.09.2020 do 22.12.2020.
B SOBOTA: Nejede od 18.01.2020 do 29.08.2020.
D SOBOTA: Nejede od 05.09.2020 do 19.12.2020.
E NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 06.09.2020 do 20.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 09SABezbariérový spoj 09SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44ABezbariérový spoj 44PBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
05 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17PBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 49ABezbariérový spoj 49PBezbariérový spoj  
06 01CPBezbariérový spoj 01CABezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
07 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 43PBezbariérový spoj 43ABezbariérový spoj 49CABezbariérový spoj 49CPBezbariérový spoj 55SABezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj  
08 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 10SABezbariérový spoj 10SPBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 28CPBezbariérový spoj 28CABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
09 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
10 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
11 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 34CABezbariérový spoj 34CPBezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
12 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 34PBezbariérový spoj 34ABezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 58ABezbariérový spoj 58PBezbariérový spoj  
13 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
14 03CABezbariérový spoj 03CPBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 41ABezbariérový spoj 41PBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
15 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
16 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
17 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
18 00SABezbariérový spoj 00SPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 28ABezbariérový spoj 28PBezbariérový spoj 34SABezbariérový spoj 34SPBezbariérový spoj 40SABezbariérový spoj 40SPBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
19 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 40SABezbariérový spoj 40SPBezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 55SABezbariérový spoj 55SPBezbariérový spoj  
20 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 11CABezbariérový spoj 19SABezbariérový spoj 19SPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
21 11CABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 56CABezbariérový spoj 56CPBezbariérový spoj  
22 11CABezbariérový spoj 11CPBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 36SPBezbariérový spoj 36SABezbariérový spoj 51SABezbariérový spoj 51SPBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
23 11SABezbariérový spoj 11SPBezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 09SBBezbariérový spoj 09SDBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44BBezbariérový spoj 44DBezbariérový spoj  
05 11CDBezbariérový spoj 11CBBezbariérový spoj 21CDBezbariérový spoj 21CBBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
06 07CDBezbariérový spoj 07CBBezbariérový spoj 22BBezbariérový spoj 22DBezbariérový spoj 37CDBezbariérový spoj 37CBBezbariérový spoj 52CBBezbariérový spoj 52CDBezbariérový spoj  
07 08CBBezbariérový spoj 08CDBezbariérový spoj 24CDBezbariérový spoj 24CBBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
08 10CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
09 10DBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
10 10CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
11 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
12 10DBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
13 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
14 10CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
15 10DBezbariérový spoj 10BBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
16 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
17 10CDBezbariérový spoj 10CBBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
18 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj  
19 10CBBezbariérový spoj 10CDBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 40CDBezbariérový spoj 40CBBezbariérový spoj 55SBBezbariérový spoj 55SDBezbariérový spoj  
20 12CDBezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 32CBBezbariérový spoj 32CDBezbariérový spoj 52BBezbariérový spoj 52DBezbariérový spoj  
21 12CBBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 32BBezbariérový spoj 32DBezbariérový spoj 51CBBezbariérový spoj 51CDBezbariérový spoj  
22 11CDBezbariérový spoj 11CBBezbariérový spoj 26BBezbariérový spoj 26DBezbariérový spoj 41SBBezbariérový spoj 41SDBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj  
23 11SBBezbariérový spoj 11SDBezbariérový spoj 41CBBezbariérový spoj 41CDBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 09SEBezbariérový spoj 09SNBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 44EBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj  
05 11CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 21CNBezbariérový spoj 21CEBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 36EBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
06 07CNBezbariérový spoj 07CEBezbariérový spoj 22EBezbariérový spoj 22NBezbariérový spoj 37CNBezbariérový spoj 37CEBezbariérový spoj 52CEBezbariérový spoj 52CNBezbariérový spoj  
07 08CEBezbariérový spoj 08CNBezbariérový spoj 24CNBezbariérový spoj 24CEBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40EBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
08 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
09 10NBezbariérový spoj 10EBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
10 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40EBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
11 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
12 10NBezbariérový spoj 10EBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
13 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40EBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
14 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
15 10NBezbariérový spoj 10EBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
16 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40EBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
17 10CNBezbariérový spoj 10CEBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
18 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55CEBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
19 10CEBezbariérový spoj 10CNBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 40CNBezbariérový spoj 40CEBezbariérový spoj 55SEBezbariérový spoj 55SNBezbariérový spoj  
20 12CNBezbariérový spoj 12CEBezbariérový spoj 32CEBezbariérový spoj 32CNBezbariérový spoj 52EBezbariérový spoj 52NBezbariérový spoj  
21 12CEBezbariérový spoj 12CNBezbariérový spoj 32EBezbariérový spoj 32NBezbariérový spoj 51CEBezbariérový spoj 51CNBezbariérový spoj  
22 11CNBezbariérový spoj 11CEBezbariérový spoj 26EBezbariérový spoj 26NBezbariérový spoj 41SEBezbariérový spoj 41SNBezbariérový spoj 56EBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
23 11SEBezbariérový spoj 11SNBezbariérový spoj 41CEBezbariérový spoj 41CNBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:11_24.09.2020