41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Slupská → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 01.09.2020 do 22.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 01.09.2020 do 22.12.2020.
B SOBOTA: Nejede od 18.01.2020 do 29.08.2020.
D SOBOTA: Nejede od 05.09.2020 do 19.12.2020.
E NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 06.09.2020 do 20.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 03SABezbariérový spoj 03SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
05 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 36CABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
06 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 45ABezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
07 00ABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 22CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 41CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 47SABezbariérový spoj 47SPBezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
08 02SABezbariérový spoj 02SPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
09 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
10 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
11 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 14CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 26CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
12 02ABezbariérový spoj 02PBezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 26ABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
13 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 14ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
14 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 18ABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
15 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 06ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
16 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 42CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
17 02CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 07ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52SABezbariérový spoj 52SPBezbariérový spoj 57CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
18 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 09CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 21ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 27SABezbariérový spoj 27SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj  
19 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 26SPBezbariérový spoj 26SABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 33SABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 48SABezbariérový spoj 48SPBezbariérový spoj 56ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
20 04CPBezbariérový spoj 04CABezbariérový spoj 12SABezbariérový spoj 12SPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
21 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj  
22 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 30SPBezbariérový spoj 30SABezbariérový spoj 45SABezbariérový spoj 45SPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
23 05SABezbariérový spoj 05SPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 03SBBezbariérový spoj 03SDBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38BBezbariérový spoj 38DBezbariérový spoj  
05 05CDBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 15CBBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj  
06 00CDBezbariérový spoj 00CBBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 15DBezbariérový spoj 30CDBezbariérový spoj 30CBBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj  
07 02CBBezbariérový spoj 02CDBezbariérový spoj 17CDBezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
08 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
09 03DBezbariérový spoj 03BBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
10 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
11 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
12 03DBezbariérový spoj 03BBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
13 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
14 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
15 03DBezbariérový spoj 03BBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
16 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
17 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
18 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj  
19 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48SBBezbariérový spoj 48SDBezbariérový spoj  
20 05CDBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj  
21 05CBBezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj  
22 05CDBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 35SBBezbariérový spoj 35SDBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj  
23 05SBBezbariérový spoj 05SDBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 03SEBezbariérový spoj 03SNBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38EBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj  
05 05CNBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 15CNBezbariérový spoj 15CEBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30EBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj  
06 00CNBezbariérový spoj 00CEBezbariérový spoj 15EBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 30CNBezbariérový spoj 30CEBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj  
07 02CEBezbariérový spoj 02CNBezbariérový spoj 17CNBezbariérový spoj 17CEBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
08 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
09 03NBezbariérový spoj 03EBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
10 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
11 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
12 03NBezbariérový spoj 03EBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
13 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
14 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
15 03NBezbariérový spoj 03EBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
16 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
17 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
18 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
19 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48SEBezbariérový spoj 48SNBezbariérový spoj  
20 05CNBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 45EBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj  
21 05CEBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj  
22 05CNBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 20EBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 35SEBezbariérový spoj 35SNBezbariérový spoj 50EBezbariérový spoj 50NBezbariérový spoj  
23 05SEBezbariérový spoj 05SNBezbariérový spoj 35CEBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:11_24.09.2020