41
Platnost:
24.3.2020 → 30.4.2020 (POZOR! PLATÍ DO ODVOLÁNÍ!)
1.5.2020 → 31.12.2020
Slupská → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
S Končí v zastávce Sady Pětatřicátníků.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 24.3.2020 do 30.4.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 24.3.2020 do 30.4.2020.
D SOBOTA: Jede jen od 28.3.2020 do 25.4.2020.
B SOBOTA: Nejede od 28.3.2020 do 25.4.2020.
E NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 29.3.2020 do 26.4.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 29.3.2020 do 26.4.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00 03SABezbariérový spoj 03SPBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
05 00PBezbariérový spoj 03CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 18CABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 36CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj  
06 00CPBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25ABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 45PBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
07 00PBezbariérový spoj 02CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 22CPBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 41CPBezbariérový spoj 47SPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
08 02SPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 10PBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
09 02CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
10 02CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
11 02CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 14CPBezbariérový spoj 20CABezbariérový spoj 26CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
12 02PBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 26PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
13 02PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 14PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 25PBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
14 10PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 18PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 47PBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj  
15 00CPBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 06PBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
16 02CPBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 37PBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 42CPBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
17 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 07PBezbariérový spoj 10ABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 40SABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 47ABezbariérový spoj 52SPBezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 57CPBezbariérový spoj  
18 02CABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 09CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 17ABezbariérový spoj 21PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 27SPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 40SABezbariérový spoj 40PBezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj  
19 00SABezbariérový spoj 00PBezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 26SPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 33SPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 48SPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 56PBezbariérový spoj  
20 00CABezbariérový spoj 04CPBezbariérový spoj 10SABezbariérový spoj 12SPBezbariérový spoj 20SABezbariérový spoj 20CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
21 05CPBezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj  
22 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 30SPBezbariérový spoj 30SABezbariérový spoj 45SABezbariérový spoj 45SPBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj  
23 05SABezbariérový spoj 05SPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj  
Sobota
00 03SDBezbariérový spoj 03SBBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38DBezbariérový spoj 38BBezbariérový spoj  
05 05CBBezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 15CBBezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj  
06 00CBBezbariérový spoj 00CDBezbariérový spoj 15DBezbariérový spoj 15BBezbariérový spoj 30CBBezbariérový spoj 30CDBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj  
07 02CDBezbariérový spoj 02CBBezbariérový spoj 17CDBezbariérový spoj 17CBBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
08 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
09 03BBezbariérový spoj 03DBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
10 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
11 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
12 03BBezbariérový spoj 03DBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
13 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
14 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
15 03BBezbariérový spoj 03DBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
16 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 33BBezbariérový spoj 33DBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
17 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18CBBezbariérový spoj 18CDBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
18 03CDBezbariérový spoj 03CBBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48CDBezbariérový spoj 48CBBezbariérový spoj  
19 03CBBezbariérový spoj 03CDBezbariérový spoj 18DBezbariérový spoj 18BBezbariérový spoj 33CBBezbariérový spoj 33CDBezbariérový spoj 48SDBezbariérový spoj 48SBBezbariérový spoj  
20 05CDBezbariérový spoj 05CBBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 45DBezbariérový spoj 45BBezbariérový spoj  
21 05CBBezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 25DBezbariérový spoj 25BBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj  
22 05CBBezbariérový spoj 05CDBezbariérový spoj 20BBezbariérový spoj 20DBezbariérový spoj 35SDBezbariérový spoj 35SBBezbariérový spoj 50DBezbariérový spoj 50BBezbariérový spoj  
23 05SDBezbariérový spoj 05SBBezbariérový spoj 35CDBezbariérový spoj 35CBBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00 03SEBezbariérový spoj 03SNBezbariérový spoj  
01  
02  
03  
04 38EBezbariérový spoj 38NBezbariérový spoj  
05 05CNBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 15CNBezbariérový spoj 15CEBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj 30EBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj  
06 00CNBezbariérový spoj 00CEBezbariérový spoj 15EBezbariérový spoj 15NBezbariérový spoj 30CNBezbariérový spoj 30CEBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj  
07 02CEBezbariérový spoj 02CNBezbariérový spoj 17CEBezbariérový spoj 17CNBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
08 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
09 03NBezbariérový spoj 03EBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
10 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
11 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
12 03NBezbariérový spoj 03EBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
13 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
14 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
15 03NBezbariérový spoj 03EBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
16 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 33NBezbariérový spoj 33EBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
17 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18CNBezbariérový spoj 18CEBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
18 03CEBezbariérový spoj 03CNBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48CEBezbariérový spoj 48CNBezbariérový spoj  
19 03CNBezbariérový spoj 03CEBezbariérový spoj 18EBezbariérový spoj 18NBezbariérový spoj 33CNBezbariérový spoj 33CEBezbariérový spoj 48SEBezbariérový spoj 48SNBezbariérový spoj  
20 05CEBezbariérový spoj 05CNBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CEBezbariérový spoj 45EBezbariérový spoj 45NBezbariérový spoj  
21 05CNBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 25EBezbariérový spoj 25NBezbariérový spoj 45CEBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj  
22 05CNBezbariérový spoj 05CEBezbariérový spoj 20NBezbariérový spoj 20EBezbariérový spoj 35SEBezbariérový spoj 35SNBezbariérový spoj 50EBezbariérový spoj 50NBezbariérový spoj  
23 05SEBezbariérový spoj 05SNBezbariérový spoj 35CEBezbariérový spoj 35CNBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 13:18_31.3.2020