41
Platnost:
01.09.2020 → 22.12.2020
23.12.2020 → 31.12.2020
Divadlo J. K. Tyla → Křimice
pdfZměny JŘ mailem


Poznámky:
Bezbariérový spoj/zastávka zastávka je bezbariérově přístupná / spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
/Z/ Zastávka na znamení
C Končí v zastávce CAN Husova.
A PRACOVNÍ DNY: Jede jen od 01.09.2020 do 22.12.2020.
P PRACOVNÍ DNY: Nejede od 01.09.2020 do 22.12.2020.
S SOBOTA: Nejede od 18.01.2020 do 29.08.2020.
B SOBOTA: Nejede od 05.09.2020 do 19.12.2020.
D NEDĚLE A SVÁTKY: Jede jen od 06.09.2020 do 20.12.2020.
N NEDĚLE A SVÁTKY: Nejede od 06.09.2020 do 20.12.2020.
Pro zadané období nebyl nalezen žádný platný jízdní řád. Vyberte prosím jiné období.
Pracovní dny
00  
01  
02  
03  
04 48ABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj  
05 02PBezbariérový spoj 02ABezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 22ABezbariérový spoj 22PBezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 48CPBezbariérový spoj 48CABezbariérový spoj 54ABezbariérový spoj 54PBezbariérový spoj  
06 06CPBezbariérový spoj 06CABezbariérový spoj 12CABezbariérový spoj 12CPBezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 32ABezbariérový spoj 32PBezbariérový spoj 37CABezbariérový spoj 37CPBezbariérový spoj 42ABezbariérový spoj 42PBezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj 52CABezbariérový spoj 52CPBezbariérový spoj 57ABezbariérový spoj 57PBezbariérový spoj  
07 02CABezbariérový spoj 02CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 17CABezbariérový spoj 17CPBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 35CPBezbariérový spoj 35CABezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 48PBezbariérový spoj 48ABezbariérový spoj 54CABezbariérový spoj 54CPBezbariérový spoj  
08 07CPBezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 33CABezbariérový spoj 33CPBezbariérový spoj 43CPBezbariérový spoj 43CABezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj  
09 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj  
10 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj  
11 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 39CPBezbariérový spoj 39CABezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj  
12 03ABezbariérový spoj 03PBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 39PBezbariérový spoj 39ABezbariérový spoj 51CABezbariérový spoj 51CPBezbariérový spoj  
13 03PBezbariérový spoj 03ABezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 27ABezbariérový spoj 27PBezbariérový spoj 38ABezbariérový spoj 38PBezbariérový spoj 46CABezbariérový spoj 46CPBezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj  
14 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 08CABezbariérový spoj 08CPBezbariérový spoj 23PBezbariérový spoj 23ABezbariérový spoj 31PBezbariérový spoj 31ABezbariérový spoj 38CABezbariérový spoj 38CPBezbariérový spoj 46PBezbariérový spoj 46ABezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj  
15 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 07CABezbariérový spoj 07CPBezbariérový spoj 13CPBezbariérový spoj 13CABezbariérový spoj 19ABezbariérový spoj 19PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
16 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 35ABezbariérový spoj 35PBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 50PBezbariérový spoj 50ABezbariérový spoj 55CABezbariérový spoj 55CPBezbariérový spoj  
17 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05PBezbariérový spoj 05ABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 20ABezbariérový spoj 20PBezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 30CABezbariérový spoj 30CPBezbariérový spoj 40CPBezbariérový spoj 40CABezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj 50CPBezbariérový spoj 50CABezbariérový spoj 55ABezbariérový spoj 55PBezbariérový spoj  
18 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 10CABezbariérový spoj 10CPBezbariérový spoj 15PBezbariérový spoj 15ABezbariérový spoj 21CABezbariérový spoj 21CPBezbariérový spoj 27CPBezbariérový spoj 27CABezbariérový spoj 33ABezbariérový spoj 33PBezbariérový spoj 52ABezbariérový spoj 52PBezbariérový spoj  
19 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 05CABezbariérový spoj 05CPBezbariérový spoj 12ABezbariérový spoj 12PBezbariérový spoj 19CPBezbariérový spoj 19CABezbariérový spoj 25CABezbariérový spoj 25CPBezbariérový spoj 53CABezbariérový spoj 53CPBezbariérový spoj  
20 08PBezbariérový spoj 08ABezbariérový spoj 16CABezbariérový spoj 16CPBezbariérový spoj 32CPBezbariérový spoj 32CABezbariérový spoj 47CABezbariérový spoj 47CPBezbariérový spoj  
21 01PBezbariérový spoj 01ABezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj  
22 00CPBezbariérový spoj 00CABezbariérový spoj 15CABezbariérový spoj 15CPBezbariérový spoj 30ABezbariérový spoj 30PBezbariérový spoj  
23 00PBezbariérový spoj 00ABezbariérový spoj 45CABezbariérový spoj 45CPBezbariérový spoj  
Sobota
00  
01  
02  
03  
04 48SBezbariérový spoj 48BBezbariérový spoj  
05 15CBBezbariérový spoj 15CSBezbariérový spoj 25CBBezbariérový spoj 25CSBezbariérový spoj 40BBezbariérový spoj 40SBezbariérový spoj 55CSBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
06 12CBBezbariérový spoj 12CSBezbariérový spoj 27SBezbariérový spoj 27BBezbariérový spoj 42CBBezbariérový spoj 42CSBezbariérový spoj 57CSBezbariérový spoj 57CBBezbariérový spoj  
07 12CSBezbariérový spoj 12CBBezbariérový spoj 28CBBezbariérový spoj 28CSBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
08 14CBBezbariérový spoj 14CSBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
09 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
10 14CBBezbariérový spoj 14CSBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
11 14CSBezbariérový spoj 14CBBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
12 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
13 14CSBezbariérový spoj 14CBBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
14 14CBBezbariérový spoj 14CSBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
15 14BBezbariérový spoj 14SBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
16 14CSBezbariérový spoj 14CBBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 44BBezbariérový spoj 44SBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
17 14CBBezbariérový spoj 14CSBezbariérový spoj 29CSBezbariérový spoj 29CBBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
18 14CSBezbariérový spoj 14CBBezbariérový spoj 29BBezbariérový spoj 29SBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 59CSBezbariérový spoj 59CBBezbariérový spoj  
19 14CBBezbariérový spoj 14CSBezbariérový spoj 29SBezbariérový spoj 29BBezbariérový spoj 44CSBezbariérový spoj 44CBBezbariérový spoj  
20 16CBBezbariérový spoj 16CSBezbariérový spoj 36CSBezbariérový spoj 36CBBezbariérový spoj 56SBezbariérový spoj 56BBezbariérový spoj  
21 16CSBezbariérový spoj 16CBBezbariérový spoj 36SBezbariérový spoj 36BBezbariérový spoj 55CSBezbariérový spoj 55CBBezbariérový spoj  
22 15CSBezbariérový spoj 15CBBezbariérový spoj 30SBezbariérový spoj 30BBezbariérový spoj  
23 00BBezbariérový spoj 00SBezbariérový spoj 45CSBezbariérový spoj 45CBBezbariérový spoj  
Neděle a svátky
00  
01  
02  
03  
04 48DBezbariérový spoj 48NBezbariérový spoj  
05 15CNBezbariérový spoj 15CDBezbariérový spoj 25CNBezbariérový spoj 25CDBezbariérový spoj 40NBezbariérový spoj 40DBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
06 12CNBezbariérový spoj 12CDBezbariérový spoj 27DBezbariérový spoj 27NBezbariérový spoj 42CNBezbariérový spoj 42CDBezbariérový spoj 57CDBezbariérový spoj 57CNBezbariérový spoj  
07 12CDBezbariérový spoj 12CNBezbariérový spoj 28CNBezbariérový spoj 28CDBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44DBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
08 14CNBezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
09 14NBezbariérový spoj 14DBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
10 14CNBezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 44DBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
11 14CDBezbariérový spoj 14CNBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
12 14NBezbariérový spoj 14DBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
13 14CDBezbariérový spoj 14CNBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44DBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
14 14CNBezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
15 14NBezbariérový spoj 14DBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
16 14CDBezbariérový spoj 14CNBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 44NBezbariérový spoj 44DBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
17 14CNBezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 29CDBezbariérový spoj 29CNBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
18 14CDBezbariérový spoj 14CNBezbariérový spoj 29NBezbariérový spoj 29DBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 59CDBezbariérový spoj 59CNBezbariérový spoj  
19 14CNBezbariérový spoj 14CDBezbariérový spoj 29DBezbariérový spoj 29NBezbariérový spoj 44CDBezbariérový spoj 44CNBezbariérový spoj  
20 16CNBezbariérový spoj 16CDBezbariérový spoj 36CDBezbariérový spoj 36CNBezbariérový spoj 56DBezbariérový spoj 56NBezbariérový spoj  
21 16CDBezbariérový spoj 16CNBezbariérový spoj 36DBezbariérový spoj 36NBezbariérový spoj 55CDBezbariérový spoj 55CNBezbariérový spoj  
22 15CDBezbariérový spoj 15CNBezbariérový spoj 30DBezbariérový spoj 30NBezbariérový spoj  
23 00NBezbariérový spoj 00DBezbariérový spoj 45CDBezbariérový spoj 45CNBezbariérový spoj  
Vyhrazujeme si právo na změnu jízdního řádu. Jízdní řád linky pro období od do
Platí od (označení verze jízdního řádu schválené dopravním úřadem).


Verze JŘ: 10:11_24.09.2020